top of page

100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ใช้บ่อยในชีวีตประจำวัน

 (ระดับ 1)

ประเภทไฟล์                                   pdf

ราคา

                                                     ฿129  (จาก ฿179)                            

 • พร้อมคำอ่านภาษาไทย

 • และคำอธิบายโครงสร้างประโยคที่เข้าใจง่าย

 • มีวีดีโอ/ไฟล์เสียงให้ฝึกพูดออกเสียงตาม

ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ใช้บ่อยในชีวีตประจำวัน

บทสนทนาที่ 1-15 (ระดับ 1)

100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ
ใช้บ่อยในชีวีตประจำวัน

pdf file youtube sentences membership youtube membership_EP7.png

 (ระดับ 1)

ประเภทไฟล์                                   pdf

ราคา

                                                     ฿129  (จาก ฿179)                            

 • พร้อมคำอ่านภาษาไทย

 • และคำอธิบายโครงสร้างประโยคที่เข้าใจง่าย

 • มีวีดีโอ/ไฟล์เสียงให้ฝึกพูดออกเสียงตาม

จำนวนหน้า

 • พร้อมคำอ่านภาษาไทย

 • และคำอธิบายโครงสร้างประโยคที่เข้าใจง่าย

 • มีวีดีโอ/ไฟล์เสียงให้ฝึกพูดออกเสียงตาม

ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ใช้บ่อยในชีวีตประจำวัน

บทสนทนาที่ 1-15 (ระดับ 1)

ประเภทไฟล์                                   pdf

                                                     ฿119  (จาก ฿169)                            

ราคา

 • พร้อมคำอ่านภาษาไทย

 • และคำอธิบายโครงสร้างประโยคที่เข้าใจง่าย

 • ไม่เน้นหลักแกรมมาร์ให้ปวดหัว

 • ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เพราะประยุกค์จากโครงสร้างประโยคที่คนไทยคุ้นเคยดี

 • มีวีดีโอ/ไฟล์เสียงให้ฝึกพูดออกเสียงตาม

bottom of page