top of page

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 1)

Basic Conversation 1 - skype

คอร์สปูพื้นฐานสนทนาในชีวิตประจำวัน

  เรียนผ่าน SKYPE VDO CALL

เน้นสื่อสารได้จริง

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตร เข้มข้น ระยะสั้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานน้อย มีปัญหาในการสร้างเรียบเรียงประโยค เรียนสดออนไลน์ผ่าน SKYPE VDO Call กลุ่มเล็ก (6-8 คน) พูดคุยโต้ตอบได้ เห็นหน้ากันได้ เน้นช่วยให้นักเรียนสื่อสารได้จริงในระดับพื้นฐานจำเป็นในเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไป พร้อมการออกเสียงที่ดีขึ้น มีการดูแลอย่างใกล้ชิดทั่วถึง มีแอพให้กดฟังกดพูดวนประโยคหรือบทสนทนาที่เรียนในคลาสเพื่อการทบทวนและการสื่อสารที่คล่องขึ้น

รูปแบบการสอน

  • เน้นการทำกิจกรรม ('learn by doing')  

  • การเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องโดย ไม่ต้องคิด

  • เข้าใจง่าย ไม่มีแกรมม่าให้ซับซ้อน 

hour icon.png

ระยะเวลา

  • รวม 12-14  ชั่วโมง  

  • คลาสสดมีทั้งหมด 8 คลาส, เรียนสัปดาห์ละ 2 คลาส, คลาสละ 90-105 นาที 

skype.png

เรียนผ่านแอพ:  

  • SKYPE VDO CALL

  • สามารถใช้ได้ทั้งคอม มือถือ และทับเบล็ด

ราคา:

2,500 บาทเท่านั้น

(จาก 3,800 บาท ) *ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่  10  เม.ย. นี้เท่านั้น

ตารางเรียน และ หัวข้องการเรียน:

017.png

เปิดรับสมัครแล้ว

ปิดรับสมัครวันที่ 10 เม.ย. 2023

ตาราง รุ่นที่39.png

เรียน 2 วันต่อสัปดาห์ (ทั้งหมด 8 คลาส รวม 12 ช.ม.)

---------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์   เวลา  18:45 - 20:15 และ

วันพฤหัส  เวลา  18:45 - 20:15

-เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 2024

ตารางเรียน (รุ่น 83)

ตัวอย่างนักเรียนก่อนและหลังเรียน

คลิ๊กที่วีดีโอเพื่อดูการพัฒนาการของนักเรียนก่อนและหลังลงเรียนคอร์ส Basic Conversation

ตัวอย่างการเรียนการสอนเพิ่มเติม