ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ใช้บ่อยในชีวีตประจำวัน

บทสนทนาที่ 1-15 (ระดับ 1)

ประเภทไฟล์                                   pdf

                                                     ฿119  (จาก ฿169)                            

ราคา

  • พร้อมคำอ่านภาษาไทย

  • และคำอธิบายโครงสร้างประโยคที่เข้าใจง่าย

  • ไม่เน้นหลักแกรมมาร์ให้ปวดหัว

  • ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เพราะประยุกค์จากโครงสร้างประโยคที่คนไทยคุ้นเคยดี

  • มีวีดีโอ/ไฟล์เสียงให้ฝึกพูดออกเสียงตาม