top of page

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

เรียนสดออนไลน์กลุ่ม พูดคุยเห็นหน้ากันได้

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ เรียนสดออนไลน์แบบเรียลไทม์ กลุ่มเล็ก เห็นหน้า โต้ตอบกันได้ เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก เน้นพูดคุย ไม่มีแกรมม่าซับซ้อน


course thumbnail 2 (18).png

Basic Conversation 1 - skype
คอร์สปูพื้นฐานสนทนา

ระดับเริ่มต้น 1 (Beginner 1)

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call -พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ กลุ่ม 6-8 ท่าน -เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย -12 ชั่วโมง (8 คลาส)

course thumbnail 2 (19).png

Basic Conversation 2 - skype
คอร์สปูพื้นฐานสนทนา

ระดับเริ่มต้น 2 (Beginner 2)

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call -พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ กลุ่ม 6-8 ท่าน -เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อย พอจะฟังได้บ้างแต่ตอบได้แค่เป็นคำๆ หรือตอบได้ตะกุกตะกัก -21 ชั่วโมง (14 คลาส)

course thumbnail 2 (20).png

Speaking Club (Lower Intermediate)
คลับฝึกพูดภาษาอังกฤษ

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call -พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ กลุ่ม 5-7 ท่าน -หมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว แต่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ ต้องการให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้น คิดเร็วขึ้น ขยายฐานศัพท์/ประโยค ในหลายๆหัวข้อที่ท้าทายขึ้น -เน้นพูดคุยสนุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ

bottom of page