top of page

ประกาศ!!! คอร์สปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษ เข้มข้ม ระยะสั้น  (SKYPE)  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ
เรียนสดออนไลน์ พูดคุยเห็นหน้ากันได้

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ เรียนสดออนไลน์ผ่าน กลุ่มเล็ก เห็นหน้า โต้ตอบกันได้ เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก เน้นพูดคุย ไม่มีแกรมม่าซับซ้อน


017.png

Basic Conversation 1 - skype
คอร์สปูพื้นฐานสนทนาระดับเริ่มต้น 1 

(Beginner 1)

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call
-พูดคุยโต้ตอบเห็
นหน้ากันได้
-เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย
-12 ชั่วโมง (8 คลาส)

course-schedules-027.png

Basic Conversation 2 - skype
คอร์สปูพื้นฐานสนทนาระดับเริ่มต้น 2

(Beginner 2)

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call
-พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้

-เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อย พอจะฟังได้บ้าง
แต่ตอบได้แค่เป็นคำๆ หรือตอ
บได้ตะกุกตะกัก
-21 ชั่วโมง (14 คลาส)

Speaking Club_Final_004.png

Speaking Club (Lower Intermediate)
คลับฝึกพูดภาษาอังกฤษ
-เรียนสดออนไลน์ พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ SKYPE VDO call

-หมาะกับนักเรียนที่พอมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว พอพูดสื่อสารเป็นประโยค์ได้บ้าง แต่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นประจำต้องการให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้น คิดเร็วขึ้น ขยายฐานศัพท์/ประโยค ในหลายๆหัวข้อ

-เน้นพูดคุยสนุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ
ฝึกเองได้ เองง่ายนิดเดียว

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา - ระดับเริ่มต้น 1
Basic Conversation 1 - Facebook

-ฝึกด้วยตนเอง 
-25 ชั่วโมง (14 บทเรียน)

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา - ระดับเริ่มต้น 2
Basic Conversation 2 - Facebook

-ฝึกด้วยตนเอง 
-25 ชั่วโมง (14 บทเรียน)

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา - รวม 1 & 2
Basic Conversation 1&2 - Facebook

-ฝึกด้วยตนเอง 
-โปรจับรวม 50 ชั่วโมง (28 บทเรียน)

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดหรือนักเรียนที่อยากฝึกฝนด้วยตนเอง ไปตามสปีดการเรียนรู้ของตนเอง โดยฝึกตามวีดีโอ

 

เน้นสื่อสารได้จริง เข้าใจง่าย สนุก ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'ทำซ้ำๆ ย้ำๆ' เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด


คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ
ฝึกเองได้ เองง่ายนิดเดียว

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดหรือนักเรียนที่อยากฝึกฝนด้วยตนเอง ไปตามสปีดการเรียนรู้ของตนเอง โดยฝึกตามวีดีโอ

 

เน้นสื่อสารได้จริง เข้าใจง่าย สนุก ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'ทำซ้ำๆ ย้ำๆ' เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิดCorporate English

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เน้นใช้จริง สามารถปรับให้ตรงกับวัตถุปรสงค์ของแต่ละองค์กร

image.png
coporate pig.png

FOLLOW US

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • skype
  • YouTube Social  Icon
  • Line_logo
  • TikTok

Tel. 085-564-5153   Line ID: @englishkrufirst

bottom of page