top of page

ประกาศ!!! คอร์สปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษ เข้มข้ม ระยะสั้น  (SKYPE)  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 1)

Basic Conversation 1

course A everyday english_version4.png

คอร์สA (Beginner):

Everyday English (Skype)

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ คอร์สระยะยาว เรียนสดออนไลน์ผ่าน SKYPE VDO Call กลุ่มเล็ก พูดคุยโต้ตอบได้ เห็นหน้ากันได้ เสมือนเรียนในห้องเรียน

เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก เน้นทำกิจกรรม ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด

 

มี 2 ระดับ: Level1 & Level2 

คอร์สB (Beginner):

Everyday Organic (Facebook)

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดหรือนักเรียนที่อยากฝึกฝนด้วยตนเอง ไปตามสปีดการเรียนรู้ของตนเอง โดยฝึกตามวีดีโอและทำการอัดเสียงส่งครู แล้วครูจะให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด

มี 2 ระดับ: Level1 & Level2 

โปรเหลือ 1,500 บาท  เท่านั้น!!!

course C speaking club_price june19.png

คลับฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหลายๆหัวข้อ เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว พอพูดสื่อสารเป็นประโยค์ได้บ้างแล้ว แต่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ ต้องการพัฒนาไปอีกขั้นระดับ ต้องการให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้น คิดเร็วขึ้น ขยายฐานศัพท์/ประโยค ในหลายๆหัวข้อ

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Skype กลุ่มเล็ก สามารถเห็นหน้ากันได้ โต้ตอบกันได้ เน้นพูดคุยสนุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ

มี 2 ระดับ: Lower & Upper Intermediate

coporate pig.png

Corporate English

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เน้นใช้จริง คุ้มค่า วัดผลและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

70_level1.png

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 1)

Basic Conversation 1 - skype

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับเริ่มต้น Level1 สำหรับผู้ใหญ่ เรียนสดออนไลน์ผ่าน SKYPE VDO Call กลุ่มเล็ก พูดคุยโต้ตอบได้ เห็นหน้ากันได้ เสมือนเรียนในห้องเรียน เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อย หรือไม่มีเลย

เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก เน้นทำกิจกรรม ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด

 


 

Speaking Club_Final-023.png

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 2)

Basic Conversation 2 - skype

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับเริ่มต้น Level2 สำหรับผู้ใหญ่ (คอร์สใหญ่) เรียนสดออนไลน์ผ่าน SKYPE VDO Call กลุ่มเล็ก พูดคุยโต้ตอบได้ เห็นหน้ากันได้ เสมือนเรียนในห้องเรียน เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อย พอจะฟังรู้เรื่อง แต่ตอบได้แค่เป็นคำ หรือตอบได้ตะกุกตะกัก

เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก เน้นทำกิจกรรม ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด

 


 

Speaking Club_Final_009.png

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 1)

Basic Conversation 1 - Facebook

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดหรือนักเรียนที่อยากฝึกฝนด้วยตนเอง ไปตามสปีดการเรียนรู้ของตนเอง โดยฝึกตามวีดีโอและทำการอัดเสียงส่งครู แล้วครูจะให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด


 

Speaking Club_Final_011.png

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 2)

Basic Conversation 2 - Facebook

คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดหรือนักเรียนที่อยากฝึกฝนด้วยตนเอง ไปตามสปีดการเรียนรู้ของตนเอง โดยฝึกตามวีดีโอและทำการอัดเสียงส่งครู แล้วครูจะให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก ไม่มีแกรมม่า และเน้นการเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องไม่ต้องคิด


 

Speaking Club_Final_004.png

คลับฝึกพูดภาษาอังกฤษ 

Speaking Club (Lower Intermediate) -Skype

คลับฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหลายๆหัวข้อ เหมาะกับนักเรียนที่พอมีพื้นฐานอยู่แล้ว พอพูดสื่อสารเป็นประโยค์ได้บ้างแล้ว แต่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ ต้องการพัฒนาไปอีกขั้นระดับ ต้องการให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้น คิดเร็วขึ้น ขยายฐานศัพท์/ประโยค ในหลายๆหัวข้อ

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Skype กลุ่มเล็ก สามารถเห็นหน้ากันได้ โต้ตอบกันได้ เน้นพูดคุยสนุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ

Speaking Club_Final_002.png

คลับฝึกพูดภาษาอังกฤษ 

Speaking Club (Upper Intermediate) -Skype

คลับฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหลายๆหัวข้อ เหมาะกับนักเรียนที่พอมีพื้นฐานอยู่แล้ว สื่อสารเป็นได้ แต่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ ต้องการพัฒนาไปอีกขั้นระดับ ต้องการให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้น คิดเร็วขึ้น ขยายฐานศัพท์/ประโยค ในหลายๆหัวข้อ

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Skype กลุ่มเล็ก สามารถเห็นหน้ากันได้ โต้ตอบกันได้ เน้นพูดคุยสนุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ

coporate pig.png

Corporate English

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เน้นใช้จริง คุ้มค่า วัดผลและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร

FOLLOW US

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • skype
  • YouTube Social  Icon
  • Line_logo
  • TikTok

Tel. 085-564-5153   Line ID: @englishkrufirst

bottom of page