top of page

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา (Beginner 2)

Basic Conversation 2 - skype

คอร์สปูพื้นฐานสนทนาในชีวิตประจำวัน

  เรียนผ่าน SKYPE VDO CALL

เน้นสื่อสารได้จริง

       คอร์สเรียนปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตร เข้มข้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานน้อย มีปัญหาในการสร้างเรียบเรียงประโยค พอจะฟังรู้เรื่องบ้าง แต่ตอบได้แค่เป็นคำ หรือตอบได้ตะกุกตะกัก เรียนสดออนไลน์ผ่าน SKYPE VDO Call กลุ่มเล็ก (5-7 คน) พูดคุยโต้ตอบได้ เห็นหน้ากันได้ เสมือนเรียนในห้องเรียน เน้นช่วยให้นักเรียนสื่อสารได้จริงในระดับพื้นฐานจำเป็นในเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไป พร้อมการออกเสียงที่ดีขึ้น

รูปแบบการสอน

  • เน้นการทำกิจกรรม ('learn by doing')  

  • การเรียนรู้เชิง 'spaced repetition' (การทำซ้ำโดยใช้ระบบการเรียนแบบเว้นระยะ) เทคนิคที่จะทำให้พูดคล่องโดย ไม่ต้องคิด

  • เข้าใจง่าย ไม่มีแกรมม่าให้ซับซ้อน 

hour icon.png

ระยะเวลา

  • รวม 21  ชั่วโมง  

  • คลาสสดมีทั้งหมด 14 คลาส (คอร์สใหญ่), เรียนสัปดาห์ละ 2 คลาส, คลาสละ 90 นาที 

skype.png

เรียนผ่านแอพ:  

  • SKYPE VDO CALL

  • สามารถใช้ได้ทั้งคอม มือถือ และทับเบล็ด

ราคา:

4,200 บาท

ตารางเรียน และ หัวข้องการเรียน:

course schedules-034.png

เปิดรับสมัครแล้ว

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ. 2024

ตัวอย่างนักเรียนก่อนและหลังเรียน

คลิ๊กที่วีดีโอเพื่อดูการพัฒนาการของนักเรียนก่อนและหลังลงเรียนคอร์ส Basic Conversation

รีวิวเพิ่มเติมจากนักเรียน Everyday English