top of page

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  คิดและพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

about

Kru First

เรื่องราวเกี่ยวกับครูเฟิสท์และความเป็นมา

profile pic1_retouched_for website profi

จากเริ่มต้นจนสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จากบทสนทนา เชิงปฏิสัมพันธ์

 

เป็นการเรียนรู้จากบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนสื่อสารได้อย่างมั่นใจ พร้อมคำอธิบายโครงสร้างและการออกเสียงที่ถูกต้อง มีปฏิสัมพันธ์ด้วยฟังค์ชั่นที่ช่วยให้จำได้ พูดได้จริง! ไม่ใช่แค่นั่งดูวีดีโอ  หลักสูตรออกแบบมาเพื่อเน้นแก้ปัญหาคนไทยโดยเฉพาะ
pdf file youtube sentences membership youtube membership_EP7.png

หนังสือ

Ebook

ฝึกพูด บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียน Coming Soon!

พบกันเร็วๆนี้

สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ สนุก เข้าใจง่าย เน้นเรียนรู้จากบทสนทนา เพราะจะทำให้จำได้และเข้าใจการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าการฝึกจากแบบฝึกหัดไวยกรณ์หรือฝึกประโยคแยก ไม่ใช่แค่นั่งดูวีดีโอแต่มีฟังค์ชั่นช่วยฝึกพูดเช่น กดวนซ้ำ ปรับสปีด ซอยเป็นประโยคสั้นก่อนฝึกประโยคยาวได้ และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ
ฝึกเองได้ ง่ายนิดเดียว เชิงปฏิสัมพันธ์
course thumbnail 2.png

คอร์สปูพื้นฐานสนทนาสำหรับผู้เริ่มต้น 
Basic Conversation  - Beginner

-เรียนรู้สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน -เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่อยากปรับพื้นฐานใหม่ -เน้นทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง  -เรียนรู้เชิงบทสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยฟังค์ชั่น ช่วยฝึกฟัง ฝึกพูด แบบทำได้จริง  -(83 บทเรียน)

course thumbnail 2 (16).png

คอร์สสนทนา - ระดับกลาง
Intermediate Conversation Course

-ระดับ กลางตอนต้น ถึง กลาง  -พัฒนาทักษะการสนทนาสู่อีกขั้นระดับด้วยบท สนทนาจำเป็นในชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนขึ้น -เรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วยฟังค์ชั่นฝึกฟัง ฝึกพูด แบบทำได้จริง  -(86 บทเรียน)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

เรียนสดออนไลน์กลุ่ม พูดคุยเห็นหน้ากันได้

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ เรียนสดออนไลน์แบบเรียลไทม์ กลุ่มเล็ก เห็นหน้า โต้ตอบกันได้ เน้นสื่อสารได้จริงอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรเข้าใจง่าย สนุก เน้นพูดคุย ไม่มีแกรมม่าซับซ้อน


course thumbnail 2 (18).png

Basic Conversation 1 - skype
คอร์สปูพื้นฐานสนทนา

ระดับเริ่มต้น 1 (Beginner 1)

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call -พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ กลุ่ม 6-8 ท่าน -เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย -12 ชั่วโมง (8 คลาส)

course thumbnail 2 (19).png

Basic Conversation 2 - skype
คอร์สปูพื้นฐานสนทนา

ระดับเริ่มต้น 2 (Beginner 2)

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call -พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ กลุ่ม 6-8 ท่าน -เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานน้อย พอจะฟังได้บ้างแต่ตอบได้แค่เป็นคำๆ หรือตอบได้ตะกุกตะกัก -21 ชั่วโมง (14 คลาส)

course thumbnail 2 (20).png

Speaking Club (Lower Intermediate)
คลับฝึกพูดภาษาอังกฤษ

-เรียนสดออนไลน์ SKYPE VDO Call -พูดคุยโต้ตอบเห็นหน้ากันได้ กลุ่ม 5-7 ท่าน -หมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว แต่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ ต้องการให้พูดคล่องแคล่วมากขึ้น คิดเร็วขึ้น ขยายฐานศัพท์/ประโยค ในหลายๆหัวข้อที่ท้าทายขึ้น -เน้นพูดคุยสนุก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

วีดีโอบันทึกสอนสด

เข้าถึงคลาสเรียนสดที่บันทึกไว้ รวมถึงเนื้อหาเชิงลึกจากการสอนจริง

course thumbnail 2 (9).png

คอร์สปูพื้นฐานสนทนา - ระดับเริ่มต้น 
Basic Conversation - บันทึก Facebook Live

-ฝึกด้วยตนเอง เรียนใน Facebook กลุ่มปิด
วิดีโอบันทึกการสอนสดจาก Facebook

-50 ชั่วโมง (28 บทเรียน)


Corporate English

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เน้นใช้จริง สามารถปรับให้ตรงกับวัตถุปรสงค์ของแต่ละองค์กร

image.png
coporate pig.png

FOLLOW US

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • skype
  • YouTube Social  Icon
  • Line_logo
  • TikTok

Tel. 085-564-5153   Line ID: @englishkrufirst

bottom of page